Adres Koninginneweg 228
Postcode + Plaats 3078 GS Rotterdam
Telefoon 010-4831828
Contactpersoon Michelle Kluwen
E-mail michelle.kluwen@rvko.nl
Website https://www.meesterbaars.nl/Peuterspeelzaal

Plan rondleiding Direct inschrijven

Peuterspeelzaal ’t Donderkopje

Peuterspeelzaal ’t Donderkopje is gevestigd in Jenaplanschool Meester Baars in IJsselmonde (Rotterdam)

Peuterspeelzaal ’t Donderkopje is gevestigd in de wijk Rotterdam-IJsselmonde en bevindt zich in de Jenaplanschool Meester Baars.

Spelend leren!

Peuters (2-4 jaar) ontdekken spelenderwijs de wereld om zich heen. Daarom staat in onze peuterspeelzaal het spel van de kinderen centraal. Als pedagogisch medewerker zijn we een gids en hebben we veel kennis van de ontwikkeling en doelen van jonge kinderen. We werken hierbij aan de hand van de observatiemethode KIJK!

We begeleiden kinderen bij een rijke speelleeromgeving en bieden steeds prikkels en handvatten om op onderzoek uit te gaan, plannen te maken, na te spelen en te proberen. Zo verruimen onze kinderen hun belevingswereld continu en doen ze al spelend nieuwe ervaringen op. De doelen zijn richtinggevend en zijn verweven in het werken tijdens het thema. We koppelen deze doelen aan de belangrijke routines, rijke hoeken en betekenisvolle speelleeractiviteiten waarbij rekenen, taal, motoriek en spel centraal staan.

Het spelenderwijs leren is gekoppeld aan het voorschools programma ‘Uk en Puk’ en bestaat uit thema’s die het hele jaar door behandeld worden en die aansluiten bij de thema’s van de basisschool. Binnen deze thema’s worden activiteiten aangeboden die de totale ontwikkeling van de kinderen stimuleert, zodat de kinderen kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen en een goede start kunnen maken op de basisschool.

Ouderparticipatie!

Wij vinden het belangrijk dat ouders gezien en gehoord worden binnen de peuterspeelzaal. Een gesprek met de pedagogisch medewerkers, een advies, idee of probleem aankaarten via de oudercommissie, ouders de gelegenheid geven een werkje met hun kind te doen tijdens de inloop of hulp vragen aan ouders bij activiteiten of uitstapjes zijn voorbeelden die van belang zijn voor een goede samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerkers en zo ook voor een optimale ontwikkeling van de kinderen.

Interesse?
U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.

Krijg alvast een indruk

Plan rondleiding

Bij Peuterspeelzaal ’t Donderkopje begeleiden deze pedagogisch medewerkers uw kind:

  • Michelle (pedagogisch coach)
  • Helen
  • Jolanda
  • Kamila

Openingstijden

Maandag 08:30-14:15 uur
Dinsdag 08:30-14:15 uur
Woensdag 08:15-12:45 uur
Donderdag 08:30-14:15 uur
Vrijdag 08:30-14:15 uur
Inspectierapport Bekijk hier
Registratienummer 108217425
Onderdeel van Jenaplanschool Meester Baars